Disclaimer.


Disclaimer en voorwaarden.

Het gebruiken van deze site,betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden en daaraan gebonden te zijn. Ook de statuten van de VHC zijn van toepassing aan het gebruik door de leden.
Informatie op deze website :
VHC besteedt de uiterste zorg aan de correctheid van de gegevens en werking van deze site. Niettemin kan de informatie onjuistheden of andere fouten en gebreken bevatten. Gebruiker is geacht voldoende vakkennis te hebben om deze gegevens verder zelf te evalueren. Derhalve wijst de VHC iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand. VHC garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en andere langs de electronische weg aangeboden informatie en diensten De VHC behoud zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen, verwijderen, of voorwaarden te stellen aan de wel of niet gratis beschikbaarheid van deze informatie. VHC besteedt voldoende zorg aan virus bestrijding, maar kan niet garanderen dat alles van schadelijke componeneten vrij is.
Zonder registratie van uw kant, wij kunnen u niet bereiken en corrigerende informatie en/of aanpassingen opsturen.

Vereniging van Houtconstructeurs